سفارش غذا خانگی

سفارش غذا خانگی

جهت سفارش غذای دلخواه با شماره های ذیل تماس بگیرید:
تلفن تماس: 3-4092 3320- 031
دریافت سفارشات تا 12 نفر 24 ساعت قبل و برای نفرات بیشتر 48 ساعت قبل انجام میگیرد .