شرکت کاوه مهر چهلستون

شرکت کاوه مهر چهلستون
مجموعه ما افتخار دارد با به کارگيري افراد مجرب و متعهد گامي موثر در رفع نيازهاي مردم عزيز و کليه ي فعالان در صنايع مختلف داشته باشدآقای محمد وحید ذاکری

آقای محمد وحید ذاکری

مدير عامل شرکتسرکار خانم نوربخش

سرکار خانم نوربخش

مدير مالی

سرکارخانم کریمیان

سرکارخانم کریمیان

مدیر فنی سایت