سه شنبه 4 دی 1397

نان یوخه اعلا قشقایی

سه شنبه 6 آذر 1397

نان ساندویچ 10 عددی سهیل

سه شنبه 6 آذر 1397

نان تست اسنک مخصوص سهیل

سه شنبه 6 آذر 1397

نان بروتشن (کوچک) 10 عددی مرکزی

سه شنبه 6 آذر 1397

نان ساندویچ 5 عددی مرکزی

سه شنبه 6 آذر 1397

نان برگر مک دونالد 5 عددی مرکزی

سه شنبه 6 آذر 1397

نان برگر مک دونالد تکی گلها