ژله و دسر

ژله و دسر

جهت سفارش ژله با طرح دلخواه با شماره های ذیل تماس بگیرید:
تلفن تماس: 3-4092 3320- 031
دریافت سفارشات تا 12 نفر 24 ساعت قبل و برای نفرات بیشتر 48 ساعت قبل انجام میگیرد .